Referencie

O.S.V.O. Prešov s.r.o.

Firma poskytuje svoje služby primárne mestám a obciam na Slovensku, ktoré majú záujem o budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia, o rozšírenie osvetľovacej sústavy v doposiaľ neosvetlených častiach a následne správu a servis.

Obchodní partneri:

Referencie: