Profil spoločnosti

O.S.V.O. Prešov s.r.o.

Spoločnosť O.S.V.O. Prešov je slovenská výrobno-obchodná spoločnosť zameraná predovšetkým na oblasť energetiky a stavebníctva. Bola založená v roku 1997 ako pokračovateľka aktivít jej riaditeľa. Svoje sídlo a prevádzku má v Prešove od svojho vzniku a za dobu pôsobnosti si tu vybudovala stabilnú pozíciu.

3 hlavné oblasti zamerania:

Inžinierská činnosť

Zameraná na stavbu, rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia.

Realizácia cestnej svetelnej signalizácie a dopravných napojení. Vypracovanie svetlotechnických výpočtov pre konkrétne komunikácie.

Profil / Inžinierská činnosť
Profil / Inžinierská činnosť
Profil / Inžinierská činnosť
Profil / Inžinierská činnosť
Profil / Inžinierská činnosť
Profil / Inžinierská činnosť
Profil / Inžinierská činnosť
Profil / Inžinierská činnosť

Výrobná a obchodná činnosť

Spracovanie návrhov,  dodávka  prvkov drobnej architektúry ( lavičky, smetné koše, ochranné mreže stromov, pitné fontány a pod.).

Profil / Výrobná a obchodná činnosť
Profil / Výrobná a obchodná činnosť
Profil / Výrobná a obchodná činnosť
Profil / Výrobná a obchodná činnosť
Profil / Výrobná a obchodná činnosť
Profil / Výrobná a obchodná činnosť
Profil / Výrobná a obchodná činnosť
Profil / Výrobná a obchodná činnosť
Profil / Výrobná a obchodná činnosť
Profil / Výrobná a obchodná činnosť
Profil / Výrobná a obchodná činnosť
Profil / Výrobná a obchodná činnosť

Stavebná a ostatná činnosť

Drobné stavebné práce, prenájom mechanizmov, vysokozdvižných plošín s obsluhou.

Poskytujeme:

  • rýpadlonakladač CAT 432E
  • Avia D120N kontajnerová do 6,5 t
  • montážnu vysokozdvižnú plošinu MP-10 s obsluhou,
  • montážnu vysokozdvižnú plošinu MP-16 s obsluhou,
  • šmykom riadený nakladač UNC060 CAT 226
  • Avia vyklápač do 3,5 t
Profil / Stavebná a ostatná činnosť
Profil / Stavebná a ostatná činnosť
Profil / Stavebná a ostatná činnosť
Profil / Stavebná a ostatná činnosť
Profil / Stavebná a ostatná činnosť

Ciele spoločnosti

Cieľom tejto spoločnosti je neustále zlepšovať a zdokonaľovať kvalitu vyrábaných produktov a poskytovaných služieb a upevňovať vzťahy so zákazníkmi. Čo najlepšie uspokojiť potreby a želania svojich zákazníkov vysokou produktivitou a výkonnosťou.

Udržiavať dobré vzťahy s dodávateľmi. Budovať pozitívny imidž a rozvíjať svoje postavenie na slovenskom trhu.

Prirodzeným rozvojom svojich aktivít podporovať činnosti prospešné pre spoločnosť, podporovať kultúrne, spoločenské a športové udalosti.