O.S.V.O. Prešov s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Produkty a služby

O.S.V.O. Prešov s.r.o.

Spoločnosť O.S.V.O. Prešov s.r.o. si Vám dovoľuje ponúknuť svoje služby a činnosti:

 • modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia, spracovanie projektov zameraných na úsporu elektrickej energie, výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení námestí, parkov, kostolov, ulíc a pod.
 • spracovanie návrhov, výrobu modelov, dodávku a výrobu historizujúceho osvetlenia a prvkov drobnej architektúry (stožiare, svietidlá, lucerny zo šedej zliatiny, lavičky, smetné koše, ochranné mreže stromov, picie fontánky, ozdobné prvky, a i.)
 • výrobu a distribúciu prvkov drobnej architektúry z dreva, prírodného a mletého kameňa, rôznych kamenných zmesí a kovu (železo, nerez, hliník, meď, liatina)
 • inžiniersku činnosť zameranú na stavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, správu a prevádzkovanie osvetlenia miest a obcí, spracovanie projektov pre získanie dotácie na VO, audítorskú činnosť
 • spracovanie ideových návrhov svetlotechnických riešení a poradenstvo pri rekonštrukciách vnútorného a vonkajšieho osvetlenia
 • vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení do 1kV, vypracovanie projektovej dokumentácie, revízie, služby spojené s technickým poradenstvom a analýzou pre investora
 • výstavbu elektrických zariadení NN vrátane rozvodov, VN do 35kV vrátane rozvodov
 • elektroinštalačné práce do 1kV – vnútorné a vonkajšie silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
 • realizáciu cestnej svetelnej signalizácie a dopravných napojení
 • montáž bleskozvodov a systémov aktívneho bleskozvodu
 • montáž vianočnej výzdoby spojený s dodávkou materiálu
 • poskytnutie montážnej vysokozdvižnej plošiny MP-16 s obsluhou, pracovného stroja CAT 226 a iných vozidiel s obsluhou podľa špecifikácie v platnom cenníku